Түркология журналы 2020 №2 (100)

Түркі елемінің шығармашылық байланысында өзіндік орны бар «Түркология» журналының 100-ші санын ұсынып отырмыз. Бұл санда Қазақстан, Түркия, Ресей жҽне Украина ғалымдарының ғылыми мақалалары жарияланды.