Түркология журналы 2018 №2

Сіздерді түркітанушы ғалымдармен таныстыру айдары бойынша Стамбул университетінің оқытушысы доц. др. Уғур Гюрсумен сұхбаттасып, оның ғылыми ізденістері жайлы әңгіме өрбіттік. Сонымен біргедоцент,доктор Уғур Гюрсудың «Мехмед Сабри және «Тухфе-и Сабри ан Лисан-и Булгари» атты поэтикалық бұлғарша-түрікше сөздік» тақырыбында жазылған мақаласы жарық көрді. Мақалада поэтикалық бұлғарша-түрікше сөздік «Тухфе-и Сабри ан Лисан-и Булгари» атты шығарма жайлы ғылыми тұжырымдар жасалған.