Түркология журналы

2002 жылы 9-12 қазан аралығында Қожа Ахмет Ясауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университетінде өткен дәстүрлі І халықаралық Түркология конгресінде қазіргі заманғы түркология ғылымының өзекті мәселелерін жариялау мақсатында «Түркология» журналын жүйелі түрде шығарып  тұру туралы қарар қабылданған болатын. Журнал сол уақыттан бастап тұрақты түрде екі айда 1 рет басылып шыға бастады. 2003 жылғы мамыр айынан Париж қаласындағы халықаралық ISSN орталығында (ISSN 1727-060Х), ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Байланыс, ақпараттандыру және ақпарат комитетінің мерзімді баспасөз басылымы және ақпараттық агенттігінде (Куәлік № 55-97-Ж 18.ІІ.2005 ж.) тіркелген. Мақала қазақ, түрік, орыс, ағылшын тілдерінде қабылданады.

Қазіргі жаһандану дәуірінде, түркі халықтары бірін-бірі терең түсінісу қажеттілікке айналған кезеңде, түркі халықтарының тереңнен тамыр тартқан тарихын, мәдени-рухани құндылығын танып-білу ғылыми-танымдық мәнге ие. Сондықтан журналға қабылданатын мақалалар, негізінен, түркі халықтарының тілі мен әдебиеті, фольклоры, тарихы, мәдениеті мен діні, өркениеті, этнографиясын бүгінгі заман талабына сай қарастыру, қазіргі түркі халықтарының арғы тарихын, көне түркі тілінің қалыптасып, дамуын, көне түркі этногенезін, түркі тілдес халықтарының шығу тегін, жалпы айтқанда, түркі халықтарын кешенді түрде зерттеуге арналған.

«Түркология» журналы негізінен қоғамдық ғылымдардың тіл тарихы және құрылымы, әдебиеттану және фольклор, тарих және этнография, этномәдениет және ұлттық таным, философия және дін, ясауитану, археология, өнер, музыка т.б. салаларын қамтиды. Онда отандық ғалымдар және АҚШ, Әзірбайжан, Моңғолия, Өзбекстан, Қырғызстан, Қытай, Ресей, Тәжікстан, Түркия, Түркменстан, т.б. елдердің түрколог-ғалымдарының мақалалары жарияланып отырады. 

«Түркология»  журналының бас редакторлары

  1. 2002-2007 жж. – ф.ғ.д., профессор Ш.Ибраев
  2. 2007-2008 жж. – ф.ғ.д., профессор Қ.Ергөбек
  3. 2008-2009 жж. – филос.ғ.д., профессор Д.Кенжетаев
  4. 2010-2016 жж. – ф.ғ.д., профессор Қ. Ергөбек
  5. 2016-2018 жж. – профессор, доктор М.Куталмыш
  6. 2018 ж.               – профессор, доктор Ж.Томар