İletişim

АdresBekzat Sattarhanov Caddesi 29, 161200 Türkistan, Kazakistan.

Telefon: 8 (725 33) 3-16-78; 6-36-36/ 12-45; 13-40

Faks: 8 (725 33) 6-36-05

E-posta: turkology.institute@ayu.edu.kz

                turkologi@mail.ru