Turkologya 2020, №6(104)

  1. A. Atıcı. Sungur Diyalektinde Bazı Kelime ve Eklerin Sonundaki /n/ Ünsüzü Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 9­­–31. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI:10.47526/2020/2664-3162.016|Pdf

 

  1. K. Yalçın, E. Çeçen. Azerbaycan Türkçesi Sözlüğündeki İkilemeler Üzerine Bir Değerlendirme // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 32­­–44. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.017|Pdf

 

  1. Т.И. Кошeнoвa, Ж.Р. Есенқараева. Aдамгершілік ілімінің Абaй шығармаларындағы көрінісі // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 45­­–63. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.018|Pdf

 

  1. Қ. Турдыбаев. Қарақалпақ поэзиясы және И.Юсупов шығармашылығындағы арнаудың көркемдік сипаты //  Түркология. ­2020. №6(104). Б. 64­­–77. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.019|Pdf

 

  1. Г.Қ. Әліпхан. Абай мен Лермонтов шығармаларындағы сабақтастық // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 78­­–90. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.020|Pdf

 

  1. Sevinç. “Alp Kara Arslan” Efsanesi ve “Basat’ın Tepegöz’ü Öldürdüğü Boy” Arasındaki Benzer ve Farklı Yanlar Üzerine // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 91­­–105. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.021|Pdf

 

  1. Д. Кенжетаев. Абайдың діни танымы // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 106­­–119. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.022|Pdf

 

  1. Н.Б. Мансұров, Б.Н. Темірханов. Абай Құнанбайұлының таза мұсылман – толық адам сипаты // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 120­­–135. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.023|Pdf

 

  1. К. Ералин. Қазақстан бейнелеу өнеріндегі Абай образы // Түркология. ­2020. №6(104). Б. 136­­–149. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.024|Pdf