Түркология журналы 2020 №4(102)

download.pdf

  1. Бекжан О.Д. Түрүк дана Құтлұқ абыз сөзі // Түркология. –­ №4(102). Б. 9­–31­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.001|pdf
  2. Сартқожаұлы Қ. Көк Түріктің Ұлы кемеңгері –­ Тұй-ұқұқ // Түркология. –­ №4(102). Б. 32­–45­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.002|pdf
  3. Сәдібеков А.К. Көне түркі жазба ескерткіштеріндегі архетиптік педагогика элементтері // Түркология. –­ №4(102). Б. 46­–58­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.003|pdf
  4. Özder D. Klasik Türk Şiirinde Değerler Eğitimi Bağlamında “Dedikodu”: Hayriyye ve Lutfiyye Örnekleri // Түркология. –­ №4(102). Б. 59­–77­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.004|pdf
  5. Әбжет Б.С. Түрік қағанаты тұсындағы діни ағымдар: буддалық ілім мен шамандық сенімдерден туған жыл қайыру, жеті қазына ұғымдарының халық әдебиетіндегі көрінісі // Түркология. –­ №4(102). Б. 78­–90­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.005|pdf
  6. Çetin H. Karacaoğlan’ın Şiirlerinde Ahlak Anlayışı ve Dinî Motifler Üzerine İnceleme // Түркология. –­ №4(102). Б. 91­–104­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.006|pdf
  7. Begiç H.N., Öz C. Türk Kültüründe Çobanlık ve Çoban Giysisi – Kepenek, Çoban Kürkü // Түркология. –­ №4(102). Б. 105­–124­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.007|pdf
  8. Erdem B.K. Sosyal Medya Mizahında Halk Kültürü Ürünlerinin Kullanımı // Түркология. –­ №4(102). Б. 105­–124­. p-ІSSN 1727-060Х, e-ІSSN 2664-3162. DOI: 10.47526/2020/2664-3162.008|pdf